שימו לב: בפורטל הכשרות תמצאו עסקים כשרים, עדכוני כשרות ואזהרות כשרות המגיעות מהרבנויות ומהבדצים בישראל ובחו"ל, נכון ליום פרסומם.
יש לוודא הימצאות תעודת כשרות תקפה ומאושרת ע"י הרבנות המקומית בבית העסק.
על התעודה מצויין טלפון של המשגיח/הרבנות וניתן לברר דרכו כשירות העסק.
שימו לב: בפורטל הכשרות תמצאו עסקים כשרים, עדכוני כשרות ואזהרות כשרות המגיעות מהרבנויות ומהבדצים בישראל ובחו"ל, נכון ליום פרסומם.
יש לוודא הימצאות תעודת כשרות תקפה ומאושרת ע"י הרבנות המקומית בבית העסק.
על התעודה מצויין טלפון של המשגיח/הרבנות וניתן לברר דרכו כשירות העסק.