--- מלל אודות הרבנות---

בעז"ה יחול ראש השנה הבעל"ט בימים חמישי ושישי ומיד לאחריהם שבת קודש. בהתאם לנוהל הרבנות הראשית ביחס לחלב הנחלב בימים אלו,... קרא עוד

אין תגובות